Tư vấn - Thi công nhà phố 1 trệt, 1 lầu, chuồn cu giá 350 triệu tại Quận 9

Cập nhật ngày : - 878 lượt xem
Vợ chồng A Bi Quận 9 có miếng đất 4x13m với kính phí 350 triệu đã hoàn thành ngôi nhà của mình

350 TRIỆU XÂY NHÀ 1 TRỆT,1 LẦU,CHUỒNG CU CÓ SÂN THƯỢNG TRƯỚC SAU CÓ THỂ LÀM ĐƯỢC

Vợ chồng A Bi  Quận 9 có miếng đất 4x13m với kính phí 350 triệu  đã hoàn thành ngôi nhà của mình:


Dự toán chi tiết
 
STT HẠNG MỤC SL KÍCH THƯỚC (m) KHỐI LƯỢNG ĐVT ĐƠN GIÁ THÀNH TIỀN TỔNG CỘNG
D R C RIÊNG CHUNG VẬT TƯ N.CÔNG VẬT TƯ N.CÔNG
1 Đào đất móng, đà giằng, vận chuyển đất           28.33 m3       0 0
  Bể tự hoại 1 4.00 1.50 1.50 9.00              
  Móng M1 4 1.40 1.40 1.20 9.41              
  Móng M2 4 1.40 1.40 1.20 9.41              
  Móng Mc 2 0.80 0.80 0.40 0.51              
                           
2 Bê tông đá 4x6 lăm le           5.30 m3 450,000   2,385,000 0 2,385,000
  Nền trệt 1 9.15 4.00 0.10 3.66              
  Móng M1 4 1.40 1.40 0.10 0.78              
  Móng M2 4 1.40 1.40 0.10 0.78              
  Móng Mc 2 0.60 0.60 0.10 0.07              
                           
3 Bê tông đá 1x2 M250 móng, sàn, cột, dầm           28.77 m3 900,000   25,890,300 0 25,890,300
3.1 MÓNG                        
  Móng M1 4 1.40 1.40 0.35 2.74              
  Móng M2 4 1.40 1.40 0.35 2.74              
  Móng Mc 2 0.80 0.80 0.30 0.38              
3.3 SÀN                        
  Lầu 1 1 10.50 3.60 0.10 3.78              
  Lầu 2 1 10.50 3.60 0.10 3.78              
  Sàn sân thượng 1 6.10 3.60 0.10 2.20              
  Trừ lổ cầu thang -1 1.70 2.70 0.10 -0.46              
3.3 CỘT                        
  Cột trệt 10 0.20 0.20 3.60 1.44              
  Cột lầu 1 8 0.20 0.20 3.20 1.02              
  Cột lầu 2 8 0.20 0.20 3.20 1.02              
  Cột sân thượng 6 0.20 0.20 3.00 0.72              
3.4 DẦM                        
  Trệt                        
  Dầm 2 10.50 0.20 0.30 1.26              
    4 4.00 0.20 0.30 0.96              
                           
  Lầu 1                        
  Dầm 1 6.00 0.20 0.15 0.18              
    2 9.50 0.30 0.20 1.14              
    4 4.00 0.30 0.20 0.96              
  Sân thượng                        
  Dầm  1 6.00 0.20 0.15 0.18              
    2 9.50 0.30 0.20 1.14              
    4 4.00 0.30 0.20 0.96              
  Mái                        
  Dầm 3 6.10 0.30 0.20 1.10              
    4 4.00 0.30 0.20 0.96              
  Đà lanh tô cửa đi                        
  Dầm  12 2.00 0.10 0.10 0.24              
3.5 CẤU KIỆN KHÁC                        
  Đan bếp                        
    1 3.90 0.60 0.10 0.23              
    1 1.30 0.60 0.10 0.08              
                           
4 Cốt thép móng, sàn, cột, dầm, cầu thang           4,027.38 kg 15,500   62,424,390 0 62,424,390
  Khối lương x140kg/m3                        
                           
  XÂY TÔ TƯỜNG                        
5 Xây tường gạch ống 8x18 dày 100 M75           261.57 m2 165,000   43,159,050 0 43,159,050
5.1 TRỆT                        
  tường trục A, B 2 12.00   3.40 81.60              
  tường trục 5 1 4.00   3.00 12.00              
  trừ cột -10 0.30   3.40 -10.20              
  WC 1 1.50   3.40 5.10              
    1 1.00   3.40 3.40              
  trừ cửa wc -1 0.70   2.00 -1.40              
  hộp ghen 1 0.60   2.50 1.50              
5.3 LẦU 1                        
  tường trục A, B 1 9.00   3.20 28.80              
    1 9.00   3.20 28.80              
  tường trục 1-4 2 3.90   3.20 24.96              
  trừ cột -10 0.30   3.20 -9.60              
  trừ cửa đi , cửa sổ -1 1.20   1.80 -2.16              
    -1 0.90   1.60 -1.44              
  tường phòng ngủ, WC 2 2.20   3.20 14.08              
    1 3.60   3.20 11.52              
    1 3.10   3.20 9.92              
  trừ cửa wc -1 0.70   2.00 -1.40              
  trừ cửa đi phòng ngủ -2 0.80   2.10 -3.36              
  hộp ghen 1 0.60   3.20 1.92              
5.4 LẦU 2                        
  tường trục A, B 1 6.10   2.90 17.69              
    1 6.10   2.90 17.69              
  tường trục 3-4 2 3.80   2.90 22.04              
  trừ cột -6 0.30   3.20 -5.76              
  trừ cửa đi , cửa sổ -1 0.90   2.10 -1.89              
    -1 1.20   1.60 -1.92              
2 hộp ghen 2 0.60   3.20 3.84              
5.5 SÂN THƯỢNG                        
    2 4.60   1.20 11.04              
    1 4.00   1.20 4.80              
6 Xây tường gạch ống 8x18 dày 200 M75           26.63 m2 320,000 0 8,521,600 0 8,521,600
  trệt 2 3.80   3.60 27.36              
  trừ cửa đi -1 2.20   2.35 -5.17              
  trừ ô cửa -1 2.20   0.60 -1.32              
  lầu 1+2 2 0.90   3.20 5.76              
                           
7 Xây tường gạch thẻ 4x18 dày 200 M75            25.30 m2 276,000   6,982,800 0 6,982,800
  Bể tự hoại 2 4.00   1.50 12.00              
    5 1.90   1.40 13.30              
                           
9 Tô tường M75 dày 1,5cm           627.00 m2 40,000   25,080,000 0 25,080,000
  Tường 100x 2 mặt 2     261.57 523.14              
  Tường 200x 2 mặt 2     51.93 103.86              
                           
11 Tô cột           10.40 m2 40,000   416,000 0 416,000
  Cột trệt 10 0.20 0.20 3.60 2.88              
  Cột lầu 1 8 0.20 0.20 3.20 2.56              
  Cột lầu 2 8 0.20 0.20 3.20 2.56              
  Cột sân thượng 6 0.20 0.20 3.00 2.40              
                           
12 Tô đà, dầm           55.35 m2 40,000   2,214,000 0 2,214,000
  Trệt                        
  Dầm 2 10.50 0.20 0.30 8.70              
    4 4.00 0.20 0.30 3.50              
            0.00              
  Lầu 1                        
  Dầm 1 6.00 0.20 0.15 4.95              
    2 9.50 0.30 0.20 11.60              
    4 4.00 0.30 0.20 5.00              
  Sân thượng         0.00              
  Dầm  1 6.00 0.20 0.15                
    2 9.50 0.30 0.20 11.60              
    4 4.00 0.30 0.20 5.00              
  Mái         0.00              
  Dầm 3 6.10 0.30 0.20                
    4 4.00 0.30 0.20 5.00              
15 Cán nền, bề mặt sàn trước khi lát gạch           117.80 m2 50,000   5,890,000 0 5,890,000
  Sàn trệt 1 13.00 3.80   49.40              
  Sàn lầu 1+2 2 9.00 3.80   68.40              
                           
16 Quét chống thấm      tam     100.00 m2     0 0 0
                           
  HỆ THỐNG ĐIỆN                        
17 Lắp đặt hệ thống điện theo bản vẽ thiết kế           1.00 trọn gói       0 0
18 Lắp đặt hệ thống cáp điện thoại, TV theo bản vẽ thiết kế           1.00 trọn gói       0 0
  HỆ THỐNG NƯỚC, LẠNH                    
19 Lắp đặt hệ thống cấp thoát nước, thiết bị vệ sinh (nước nguội) theo bản vẽ thiết kế           1.00 trọn gói       0 0
20 Lắp đặt hệ thống cấp thoát nước, thiết bị vệ sinh (nước nóng) theo bản vẽ thiết kế           1.00 trọn gói       0 0
21 Lắp đặt hệ thống lạnh theo bản vẽ thiết kế           1.00 trọn gói       0 0
  CÔNG TÁC ỐP LÁT                        
22 Lát gạch nền 60x60           76.12 m2 240,000   18,269,040 0 18,269,040
  Sàn trệt 1 9.00 3.80   34.20              
  Trừ nhà vệ sinh -1 1.20 2.20   -2.64              
  Sàn lầu 1 1 9.00 3.80   34.20              
  Trừ nhà vệ sinh -1 2.20 1.30   -2.86              
  Trừ lổ cầu thang -1 1.70 2.70 0.10 -0.46              
  Sàn lầu 2 1 3.60 3.80   13.68              
                           
23 Ốp gạch len chân tường 10x60           66.00 md 12,000   792,000 0 792,000
  Trệt 2 9.00     18.00              
    2 3.80     7.60              
  Lầu 1 2 9.00     18.00              
    2 3.80     7.60              
  Lầu 2 2 3.60     7.20              
    2 3.80     7.60              
                           
24 Lát gạch nền sân trước, sân thượng 50x50 gâchj telazo           33.82 m2 65,000   2,198,300 0 2,198,300
  Sân trước 1 3.80 3.00   11.40              
  Sân thượng 1 3.80 4.60   17.48              
  Sân sau 1 1.30 3.80   4.94              
26 Lát gạch WC 30x30           4.94 m2 130,000   642,200 0 642,200
  WC trệt 1 1.10 2.20   2.42              
  WC lầu 1 1 2.10 1.20   2.52              
                           
27 Ốp gạch tường WC 25x40           18.40 m2 140,000   2,576,000 0 2,576,000
  WC trệt 2 1.10   2.00 4.40              
    2 2.10   2.00 8.40              
  Trừ cửa wc -1 0.70   2.00 -1.40              
  WC lầu 1 2 2.10   2.00 8.40              
  Trừ cửa wc -1 0.70   2.00 -1.40              
                           
29 Ốp gạch  bếp 30x30           4.68 m2 165,000   772,200 0 772,200
  tường 1 3.90   1.20 4.68              
                           
III CÔNG TÁC ĐÁ HOA CƯƠNG                      
32 Ốp đá granite            6.18 m2 550,000   3,399,000 0 3,399,000
  Bếp   3.90 0.60   2.34              
  Bậc cấp 4 3.20 0.30   3.84              
33 Đóng trần thạch cao           81.62 m2 115,000   9,386,415 0 9,386,415
  Lầu 1,2 2 3.80 9.00   68.40              
   sân thượng   3.80 3.60   13.68              
  Trừ cầu thang -1 1.70 2.70 0.10 -0.46              
  CÔNG TÁC SƠN NƯỚC                      
31 Bả mastic, sơn nước vào tường, trần, dầm, cột           677.68 m2 14,100,000   14,100,000 0 14,100,000
  Diện tích tường          627.00              
  Diện tích cột         10.40              
  Diện tích trần          40.28              
32 Chi phí khác (hoàn công công trình…)             m2     15,000,000   15,000,000
                TỔNG GIÁ TRỊ 250,098,295 0 250,098,295
Ghi chu : du toán chưa bao gồm điện nước, nội thất WC, hệ thống cửa và giếng trời tầm 100trieu.           350 Triệu 
Nhà Đẹp Sài Thành Nhà Đẹp Sài Thành
9/10 9000 bình chọn
Find us on Google+